• ຂ່າວສານ
  • ຂ່າວສານບໍລິສັດ
  • ການສົ່ງເສີມການຂາຍ
  • 06
  • 2021-05
 • ເພີ່ມເຕີ່ມ
  • ຕິດຕໍ່ພົວພັນ
  • ສະຖານທີ:ບໍລິສັດ ວຽງຈັນເຊັນເຕີ ລາວ ມະຫາຊົນ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 30 ພະຈິກ
  • ໂທລະສັບ:+856 21 228299/+856 21 228000

  • Customer Service

   2023 - 2026 Copy Rights   滇ICP备20001912号-9
  Tech Support: FunCen;